Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com


Co nabízíme

Společnost TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. nabízí pronájem mobilních sanitárních systémů a hygienického vybavení, mobilního oplocení, kontejnerů, prvků ochrany povrchů a další. Produkty nabízíme do dlouhodobého pronájmu, 22 dní a více, anebo na tzv. krátkodobý pronájem, tedy na pronájem do 21 dní.


Dlouhodobý pronájem

V rámci dlouhodobého pronájmu nabízíme našim zákazníkům i poradenství a servis před samotným zahájením nájmu. Při vypracování nabídky zjistíme potřeby zákazníka a posléze navrhneme komplexní řešení, které obsahuje všechny potřebné součásti tak, aby naše produkty a služby přinášely vždy maximální přidanou hodnotu. V průběhu celého pronájmu jsme našemu klientovi k dispozici a v případě dodatečných požadavků na snížení, popř. zvýšení počtu pronajímaných zařízení jsme připraveni rychle zareagovat na tyto změny a zákazníkovi maximálně vyhovět.


Krátkodobý pronájem

V oblasti krátkodobého pronájmu nabízíme poradenství před samotnou akcí zahrnující případnou obhlídku místa konání akce naším technikem. Na základě těchto výstupů pak připravíme pro klienty vždy tu nejvýhodnější nabídku. Při větších akcích nabízíme zákazníkům několik variant řešení jeho potřeb a je pak na něm, aby si vybral. V průběhu akcí zajišťujeme, pokud je to třeba, dodatečný servis a to jak dohled odborného technika (např. instalatéra), tak také úklidovou službu na toaletách a hygienických zařízeních.

Součástí našich nabídek je i možnost zajištění tzv. autonomního zapojení (na zelené louce) – kdy zajistíme nádrže na dodávku čisté vody, její dovoz, instalaci tlačných čerpadel a distribuci do systému. Dále jímání odpadních vod do fekálních nádrží, pokud je potřeba prostřednictvím výkonných čerpadel a posléze odvoz vod k odborné likvidaci. A v neposlední řadě i napojení systémů na zdroj elektrické energie prostřednictvím elektrocentrál.

 


Před akcí nabízíme
 

    poradenství
    variantní řešení
    dovoz a instalaci všech zařízení
    seznámení zákazníka se všemi součástmi

 


Během akce
 

    servis odborného technika (instalatéra)
    servis a úklid hygienických zařízeních
    vývozu a odbornou likvidaci odpadních vod


Po skončení akce nabízíme
 

    odvoz všech pronajatých zařízení
    odbornou likvidaci odpadních vod
    vyhodnocení akce pro klienta
    zpětná vazba s informacemi ohledně jednotlivých součástí pronajímaných zařízení (možno využít při dalších akcích)
 


Doporučení pro pořadatele hromadných akcí
 

1. ZAČNĚTE U VCHODU
Maximální pohodlí návštěvníků festivalů začíná příchodem do areálu. Plynulost odbavení u vchodu, profesionální a vyškolená ostraha a dobrý navigační systém napoví, jakou kvalitu služeb pořadatel zajistí pro jejich spokojenost.
 

2. VYŽADUJTE PRVOTŘÍDNÍ KVALITU OD PARTNERŮ
Prověřený a spolehlivý dodavatel pomůže nastavit vysoký standard služeb, které návštěvník festivalu očekává. Návštěvník okamžitě pozná, když se šetří na jeho pohodlí.
 

3. NEŠETŘETE NA SERVISU
Nejnižší cena za hygienický servis a pořadatelskou službu neznamená vyšší zisky. Ty přinese spokojený návštěvník, který se nebojí jít na záchod.
 

4. UDRŽUJTE VYSOKÝ STANDARD SLUŽEB PO CELÝ FESTIVAL
I když je návštěvník unavený, pořadatel musí být neustále svěží a v pozoru. Kulturu chování návštěvníků nastavuje pořadatel svojí péčí a servisem.
 

5. PŘEDCHÁZEJTE KRIZOVÝM SITUACÍM
Myslete na potřeby a možné problémy návštěvníků a produkce. Nastane-li problém, vyřešte ho vlídně a s klidem.
 

6. HÝČKEJTE SI DOMORODCE
Uvedení místa festivalu do bezvadného stavu pomáhá udržet solidní vztahy s lidmi z okolí a samosprávami obcí. Vysoký standard péče o místo konání, logistiku a pořádek si zaslouží i oni. Vy jste na návštěvě.
 


Doporučení pro návštěvníky hromadných akcí
 

1. ZJISTI SI PŘEDEM INFORMACE O FESTIVALU
Buď připraven, měj informace o místě konání, dopravní dostupnosti, počasí a řiď se pokyny pořadatele.
 

2. BUĎ V POHODĚ
Přišel si se bavit a očekáváš skvělý zážitek. Stejně jako ostatní. Buď ohleduplný a užij si festival.
 

3. VYŽADUJ VYSOKÝ STANDARD SLUŽEB
Nebaví tě nekonečné fronty, teplé pivo, nepořádek, špinavé záchody a špatné hygienické podmínky? Choď tam, kde ti rozumí.
 

4. CHRAŇ PŘÍRODU
Chovej se k přírodě stejně jako ke své mamince.
 

5. MYSLI NA DOMORODCE
Ne vždy je festival zábavný pro lidi, kteří žijí v jeho okolí. Mimo areál festivalu se k nim chovej slušně a s respektem. Měj na paměti, že tu jsi na návštěvě.
 

S námi se nemusíte bát pustit do organizace žádné akce, jakkoliv velká, ale i úplně malé. Máme řešení pro každého.