Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com


Co nabízíme

Společnost TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. nabízí pronájem mobilních sanitárních systémů a hygienického vybavení, mobilního oplocení, kontejnerů, prvků ochrany povrchů a další. Produkty nabízíme do dlouhodobého pronájmu, 22 dní a více, anebo na tzv. krátkodobý pronájem, tedy na pronájem do 21 dní.

 

Dlouhodobý pronájem

V rámci dlouhodobého pronájmu nabízíme našim zákazníkům i poradenství a servis před samotným zahájením nájmu. Při vypracování nabídky zjistíme potřeby zákazníka a posléze navrhneme komplexní řešení, které obsahuje všechny potřebné součásti tak, aby naše produkty a služby přinášely vždy maximální přidanou hodnotu. V průběhu celého pronájmu jsme našemu klientovi k dispozici a v případě dodatečných požadavků na snížení, popř. zvýšení počtu pronajímaných zařízení jsme připraveni rychle zareagovat na tyto změny a zákazníkovi maximálně vyhovět.

 

Krátkodobý pronájem

V oblasti krátkodobého pronájmu nabízíme poradenství před samotnou akcí zahrnující případnou obhlídku místa konání akce naším technikem. Na základě těchto výstupů pak připravíme pro klienty vždy tu nejvýhodnější nabídku. Při větších akcích nabízíme zákazníkům několik variant řešení jeho potřeb a je pak na něm, aby si vybral. V průběhu akcí zajišťujeme, pokud je to třeba, dodatečný servis a to jak dohled odborného technika (např. instalatéra), tak také úklidovou službu na toaletách a hygienických zařízeních.

Součástí našich nabídek je i možnost zajištění tzv. autonomního zapojení (na zelené louce) – kdy zajistíme nádrže na dodávku čisté vody, její dovoz, instalaci tlačných čerpadel a distribuci do systému. Dále jímání odpadních vod do fekálních nádrží, pokud je potřeba prostřednictvím výkonných čerpadel a posléze odvoz vod k odborné likvidaci. A v neposlední řadě i napojení systémů na zdroj elektrické energie prostřednictvím elektrocentrál.

 

Před akcí nabízíme:

 • poradenství
 • variantní řešení
 • dovoz a instalaci všech zařízení
 • seznámení zákazníka se všemi součástmi

 

Během akce:

 • servis odborného technika (instalatéra)
 • servis a úklid hygienických zařízeních
 • vývozu a odbornou likvidaci odpadních vod

 

Po skončení akce nabízíme:

 • odvoz všech pronajatých zařízení
 • odbornou likvidaci odpadních vod
 • vyhodnocení akce pro klienta
 • zpětná vazba s informacemi ohledně jednotlivých součástí pronajímaných zařízení (možno využít při dalších akcích)

 

S námi se nemusíte bát pustit do organizace žádné akce, jakkoliv velká, ale i úplně malé. Máme řešení pro každého.