Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com


Města a obce

Potřebujete řešit dlouhodobě problémy s hygienou ve Vašem městě nebo obci? Právě pro Vás máme v nabídce nespočet mobilních toaletních kabin na dlouhodobý pronájem. Vhodnou variantou může být i nákup veřejných automatických toalet.

Pořádáte městskou nebo obecní akci a nevíte si rady, kolik mobilních záchodů a ostatního vybavení byste měli zajistit? Pokusíme se Vám trochu poradit.

Vše samozřejmě záleží na velikosti akce, počtu návštěvníků, zda se jedná o akci krátkodoubou nebo dlouhodobou, zda je k dispozici nějaké „kamenné“ sociální zařízení, přísun pitné vody atd.

 

 

Všeobecně byste mohli potřebovat:

 

mobilní toalety

sprchy a umývárny

mobilní osvětlení

vstupní koridory

odpadkové koše a popelnice

mobilní oplocení

pokladny

speciální povrchy

zásobníky vody

kontejnery v podobě šaten a odpočinkových místností

 

Čím lépe vybavená událost, tím méně práce s organizací a se zajištěním drobností, které povedou k hladkému průběhu a zdárnému konci celé akce.

 

Organizační zajištění a správné naplánování jakékoli akce závisí zejména na prostorách, kde se koná.

 

Pokud jste se však rozhodli uspořádat akci takříkajíc „na zelené louce“, měli byste mít na mysli pár důležitých věcí.

 

Většina návštěvníků přijíždí automobilem, proto musíte zajistit vhodnou přístupovou cestu.

 

Účinkující se potřebují převléknout a za tímto účelem je vhodné zajistit šatnu, popř. dvě šatny, jednu pro muže a jednu pro ženy. Asi neexistuje moc akcí, při kterých si člověk neušpiní minimálně ruce, a proto nesmíte zapomenout na umývárny. Celý tento prostor by měl být viditelně a účinně oddělen např. pomocí oplocení od části pro veřejnost.

 

Většina návštěvníků přijede automobilem, a pro ně byste měli zajistit dostatek parkovacích míst. Pokud se bude jednat o placenou akci, měli by návštěvníci do prostoru akce vstupovat přes pokladny. K nejdůležitějším zařízením, na které nesmíte zapomenout, patří odpadkové koše a mobilní WC, ať už v prostorách pro účinkující, nebo v prostorách pro návštěvníky.

 

Počet WC částečně upravuje § 51, odst. 10 Vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu: Vždy pro 50 žen a 100 mužů musí být k dispozici alespoň jeden záchod a dále vždy pro 50 mužů jedno pisoárové stání a alespoň jeden záchod pro osoby používající vozík pro invalidy. Personál musí mít hygienické zařízení oddělené od zařízení pro veřejnost. Hygienické zařízení musí být vždy uspořádáno podle pohlaví odděleně.

 

Toalety byste měli v areálu rozmístit tak, aby byly snadno a rychle dostupné z každé jeho části.