Pronájem mobilních toalet, sanitární techniky a ochrany povrchu pro hudební akce
Dispečink Slaný
312 527 488

Pronájem mobilních toalet, sanitární techniky a ochrany povrchu pro hudební akce

Pořádáte hudební akci a nevíte si rady, kolik mobilních záchodů, pisoárů apod. byste měli zajistit? Pokusíme se Vám trochu poradit.

Vše samozřejmě záleží na velikosti akce, počtu návštěvníků, zda se jedná o akci jednodenní nebo vícedenní, zda je k dispozici nějaké „kamenné“ sociální zařízení, přísun pitné vody atd.

Všeobecně byste mohli potřebovat:

Než se pustíte do plánování, měli byste promyslet, jak bude zajištěn přístup účinkujících a V.I.P. hostů k pódiu, zda budou zapotřebí nějaké šatny, umývárny popř. zásobníky na vodu. Standardem bývá také prostor pro občerstvení účinkujících. Celá tato část by měla být snadno dostupná automobilem, mělo by se v ní počítat i s nějakým místem pro zaparkování automobilů a hlavně by měla být viditelně a účinně oddělena od prostoru pro návštěvníky. Příjezdovou cestu lze vytvořit i provizorně pomocí hliníkových desek nebo dílů Toi Toi ALL ROAD, které chrání podkladový povrch před poškozením a zároveň slouží ke zpevnění povrchu např. pod pódiem. Za zvážení stojí také možnost, zda zamezit pomocí zábradlí přístupu návštěvníků těsně pod pódium.

Návštěvníci by měli vstupovat do areálu přes pokladny, popř. vstupní koridory. Pokladnami by měly být vybaveny všechny přístupové cesty do areálu, aby návštěvníci nemuseli hledat ten správný vchod, a u vstupu by měl být dostatek pokladen, aby nevznikaly fronty.

Nesmíte zapomenout na jedny z nejdůležitějších zařízení, a to odpadkové koše a mobilní WC, ať už ve V.I.P. prostoru, nebo v prostoru pro návštěvníky.

Počet WC částečně upravuje § 51, odst. 10 Vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu: Vždy pro 50 žen a 100 mužů musí být k dispozici alespoň jeden záchod a dále vždy pro 50 mužů jedno pisoárové stání a alespoň jeden záchod pro osoby používající vozík pro invalidy. Personál musí mít hygienické zařízení oddělené od zařízení pro veřejnost. Hygienické zařízení musí být vždy uspořádáno podle pohlaví odděleně.

Toalety byste měli umístit tak, aby byly snadno dostupné z každé části areálu a zároveň by jejich umístění nemělo kazit celkový dojem z akce.

Toalety byste měli umístit tak, aby byly snadno dostupné z každé části areálu a zároveň by jejich umístění nemělo kazit celkový dojem z akce (např. umístění před pódiem, v těsné blízkosti stánků s občerstvením apod.). Můžete vymezit i více sektorů, ve kterých se bude WC nacházet.DOPORUČUJEME

TOI TOI ploty
(ploty, oplocení, mobilní zábrany)

WC kompas
Katalog českých půjčoven poskytujících slevy a výhodné nabídky.

UŽITEČNÉ ODKAZY

Katalog produktů
Akční nabídka
Reference
Ceník služeb TOITOI

RYCHLÝ KONTAKT

312 527 488
Infolinka pro zákazníky

info@toitoi.cz

© 1998-2016 Mobilní WC toalety a mobilní oplocení TOI TOI Tel.: +420-312 527 488, 312 520 818, 312 520 819 | e-mail: info@toitoi.cz
Czech Free Media s.r.o.