Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com


Sportovní akce

Pořádáte sportovní akci a nevíte si rady, kolik mobilních záchodů, šaten apod. byste měli zajistit? Pokusíme se Vám trochu poradit.

Vše samozřejmě záleží na velikosti akce, počtu sportovců a návštěvníků, zda se jedná o akci jednodenní nebo vícedenní, zda je k dispozici nějaké „kamenné“ sociální zařízení, přísun pitné vody atd.

 


Všeobecně byste mohli potřebovat:

 

mobilní toalety

sprchy a umývárny

mobilní osvětlení

vstupní koridory

odpadkové koše a popelnice

mobilní oplocení

pokladny

speciální povrchy

zásobníky vody

kontejnery v podobě šaten a odpočinkových místností

 

Čím lépe vybavené sportoviště, tím méně práce s organizací a se zajištěním drobností, které povedou k hladkému průběhu a zdárnému konci celého klání.

 

Organizační zajištění a správné naplánování jakékoli sportovní akce závisí zejména na prostorách, kde se koná.

 

Pokud jste se však rozhodli uspořádat sportovní akci takříkajíc „na zelené louce“, měli byste mít na mysli pár důležitých věcí.

 

Většina sportovců a fanoušků přijíždí automobilem, proto musíte zajistit vhodnou přístupovou cestu.

 

Většina sportovců přijíždí na závody nebo utkání automobilem, proto musíte zajistit vhodnou přístupovou cestu a v prostorách sportoviště by měl být dostatek parkovacích míst. Každý sportovec se potřebuje převléknout a za tímto účelem je vhodné zajistit šatnu, popř. dvě šatny, jednu pro muže a jednu pro ženy. Asi neexistuje moc sportů, při kterých se člověk nezpotí, a proto nesmíte zapomenout na umývárny a sprchy. Pokud pořádáte např. závody na kolech, je nutné určit i místo, kde si budou moci závodníci svá kola opláchnout od bláta. Celý tento prostor by měl být viditelně a účinně oddělen např. pomocí oplocení od části pro veřejnost.

 

Také většina fanoušků a diváků přijede automobilem, a i pro ně byste měli zajistit parkoviště. Pokud se bude jednat o placenou akci, měli by diváci do prostoru sportoviště vstupovat přes pokladny. K nejdůležitějším zařízením, na které nesmíte zapomenout, patří odpadkové koše a mobilní WC, ať už v prostorách pro sportovce, nebo v prostorách pro fanoušky.

 

Počet WC částečně upravuje § 51, odst. 10 Vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu: Vždy pro 50 žen a 100 mužů musí být k dispozici alespoň jeden záchod a dále vždy pro 50 mužů jedno pisoárové stání a alespoň jeden záchod pro osoby používající vozík pro invalidy. Personál musí mít hygienické zařízení oddělené od zařízení pro veřejnost. Hygienické zařízení musí být vždy uspořádáno podle pohlaví odděleně.

 

Toalety byste měli v areálu rozmístit tak, aby byly snadno a rychle dostupné z každé jeho části.