Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com


UdržitelnostSpolečnost TOI TOI & DIXI se specializuje na vývoj přenosné infrastruktury a servisních řešení s cílem vytvářet praktické a hygienické prostředí a prostory. Naše řešení a koncepty pro mobilní hygienu nasazujeme v celé řadě situací, a zajišťujeme tak komfort na úrovni, s kterou se běžně setkáváme pouze v trvalých stavbách. Silný důraz klademe na praktiky, které nám pomáhají efektivně nakládat se zdroji a chránit životní prostředí.

 

Snažíme se udávat směr v oblasti udržitelnosti. Díky neustálému zlepšování našich produktů a služeb, díky snižování dopadu naší činnosti na životní prostředí, díky respektu k našim zaměstnancům a bezpečným pracovním podmínkám, které pro ně vytváříme, se snažíme aktivně přispívat k udržitelnému růstu. Od roku 2022, kdy jsme v naší společnosti zavedli systém řízení udržitelnosti, jsme v tomto směru urazili dlouhou cestu, kterou nyní představujeme v naší Zprávě o udržitelnosti.

 

Naše strategie udržitelnosti staví na třech pilířích: „Produkty a služby“, „Životní prostředí“ a „Zaměstnanci“. Jednotlivé strategické pilíře jsou pak strukturovány do konkrétních akčních oblastí. Tato struktura nám umožňuje strategicky řídit naše aktivity související s udržitelností a držet dlouhodobý směr. Zároveň posiluje transparentnost aktuálních informací, které předkládáme zainteresovaným stranám.Aktuální zprávu o udržitelnosti si můžete stáhnout zde:
 PRODUKTY & SLUŽBY


U našich produktů a služeb usilujeme o inovativní řešení, která reagují na potřeby našich zákazníků a pomáhají s udržitelností. Co se týče potřeb našich zákazníků, našim cílem je zajistit co nejvyšší úroveň hygieny, a proto v našem portfoliu postupně navyšujeme počet mobilních toalet s umyvadly a dávkovači dezinfekce. Dalším výsledkem naší snahy o zlepšování hygieny je naše nová řada TOI® HYGIENE+, jejíž klíčové prvky jsou vyrobeny z inovativního antimikrobiálního materiálu. A co se týče udržitelnosti, investujeme do prodlužování životnosti našich produktů, zlepšování jejich energetické účinnosti a materiálů šetrných k životnímu prostředí.

 

Jedním z klíčů k naplňování těchto cílů je zvyšování podílu recyklovaných materiálů v našich produktech. Perfektním příkladem tohoto přístupu jsou naše mobilní toalety DIXI® GREEN, které jsou minimálně z 50% vyrobeny z recyklovaných plastů, z nichž velká část pochází ze starého rybářského vybavení.

 


87,6%* toalet s umyvadly

 

87,6% * všech nově vyráběných mobilních toalet je vybaveno umyvadly

 


50% recyklovaných surovin

 

Do roku 2025 bude 50% surovin používaných ve výrobě mobilních toalet pocházet z recyklovaných zdrojů. Jedním z materiálů, které jsou tímto způsobem recyklovány, je staré rybářské vybavení.

 


“Udržitelnost na druhou”

 

“Je úžasné, že se naše udržitelné toalety DIXI® GREEN setkávají u zákazníků s tak obrovským úspěchem! Říkám tomu „udržitelnost na druhou“, protože tyto toalety chrání životní prostředí jednak díky své dlouhé životnosti a zároveň i recyklovaným materiálem, který používáme v jejich výrobě.”

 


Fakta a čísla


12.668.605
počet servisů za rok
425.943
počet toaletních kabin
  >20let
životnost


 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 Ochranu životního prostředí bereme skutečně vážně, a aktivně proto přijímáme opatření ke snižování emisí a zamezení znečištění ovzduší. Například se nám úspěšně daří postupně nahrazovat služební vozidla v našem vozovém parku alternativami s šetrnějším pohonem, které v dnešní době představují nejsilnější zbraň v boji proti emisím CO2. Stejně důležité je pro nás i efektivní a citlivé využívání přírodních zdrojů naší planety. Rozhodli jsme se proto standardizovat a optimalizovat naše procesy a služby tak, abychom mohli snižovat naši spotřebu vody a chemikálií na minimum. Díky našemu dlouhodobému výzkumu na tomto poli jsme schopni postupně zmenšovat naši ekologickou stopu. 


“Nikdy jsme neprodukovali tak málo CO2”

 

„Za celou tu dlouhou dobu, co pracuji jako servisní řidič TTD, jsem ještě nikdy na služebních jízdách nevyprodukoval tak málo CO2 jako dnes. Co se týče udržitelnosti, rozhodně jsme přeřadili o jednu, dvě rychlosti výše.“

 


50% služebních nákladních vozů na alternativní pohon

 

50% všech nových servisních vozů bude do roku 2028 vybaveno alternativním pohonem

 


Energetická spotřeba 56 domácností

 

Pět fotovoltaických elektráren provozovaných polskou pobočkou skupiny TOI TOI & DIXI by pokrylo roční spotřebu elektřiny 56 domácností.

 


Fakta a čísla


78.000.000
km
36.672 t
CO2 stopa **
126.943 m3
spotřeba vody *
 


 

ZAMĚSTNANCIVůči našim zaměstnancům cítíme obrovskou odpovědnost – a to nejen proto, že bez nich, bez jejich práce, nasazení a odhodlání by skupina TOI TOI & DIXI nikdy nedosáhla takových úspěchů, jaké dnes zažíváme. Součástí této naší odpovědnosti je zajišťování bezpečného pracovního prostředí, a především snižování počtu úrazů na pracovišti. Snažíme se minimalizovat rizika, kterým jsou naši zaměstnanci vystavováni, díky konzistentním a nekompromisním pravidlům ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Velký důraz také klademe na rozšiřování a zlepšování naší interní nabídky školení.

 

Průběžné zvyšování kvalifikace a profesní rozvoj zaměstnanců jsou totiž klíčem k získávání nových znalostí a rozšiřování odbornosti pracovníků. Naše investice do neustálého profesního růstu našich zaměstnanců jim pomáhají udržovat jejich dovednosti na vysoké úrovni a umožňují kariérní postup. Navíc se snažíme aktivně budovat firemní kulturu založenou na otevřenosti, rozmanitosti a vzájemném respektu. K tomu je ale nutný otevřený dialog. Jedním z nástrojů, které nám pomáhají tento dialog se zaměstnanci vést, je pravidelný průzkum jejich spokojenosti. 


“Otevřený, respektující a konstruktivní přístup”

 

Co je tajemstvím za naším dlouhodobým úspěchem na poli inovací? Je to tím, že naše různorodé týmy vždy fungují na principu otevřenosti, vzájemného respektu a konstruktivního přístupu ke všem kolegům.

 


“Rozhodně nadstandardní”

 

Školení, které zaměstnancům nabízím, z nich dělá skutečné experty na bezpečnost práce. Rozhodně se nejedná o standardní školení o ochraně zdraví a preventivních opatřeních. Vytváříme tak bezpečnější prostředí ve všech společnostech naší skupiny.

 


3242 zaměstnanců **

 

Skupina TOI TOI & DIXI má 3.242 zaměstnanců jen na pěti nejvýznamnějších trzích, kde působí. Téměř 70% z celkového počtu zaměstnanců představují servisní řidiči.

 


Fakta a čísla


5.320
zaměstnanců
2.212
servisních řidičů
41.2 let
průměrný věk *

 

 

* V pěti zemích s nejvyšším obratem ve skupině TTD
** Součet ze skutečných údajů v pěti zemích s nejvyšším obratem ve skupině TTD
Warning: Unterminated comment starting line 28 in /data/www/toitoi.cz/www.toitoi.cz/.java-scripty-paticka.inc.php on line 28