Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Jak pokračuje BLANKA

Jak pokračuje BLANKA

15.9.2009 | autor: Admin

Tunel BlankaPrvní říjnový den začala další etapa budování pražského tunelového komplexu Blanka, který je součástí městského okruhu. Tunely se začaly hloubit i od Myslbekovy ulice směrem na Prašný most a stavbaři budou mít nad hlavami více jak 25 metrů horniny. Část stavby bude procházet i pod památkově chráněnou rezervací. Více než 500 metrů dlouhé tunely mají být dokončeny do konce příštího roku, celá část okruhu pak do konce roku 2011. V souladu s hornickou tradicí ražba začala umístěním sošky svaté Barbory na stěnu tunelu, aby ochraňovala dílo samé a pracovníky, kteří tunel staví.

Tunelový komplex Blanka bude součástí severozápadní části městského okruhu, staví se mezi Malovankou a Pelc Tyrolkou. Dlouhý bude více než 6300 metrů, z toho samotné tunely asi šest kilometrů. Výstavba bude dokončena do závěru příštího roku, k provozu bude okruh připraven ve druhé polovině roku 2011. Dělníci v současné době razí tunely také pod Stromovkou směrem na Letnou a v opačném směru. Proraženo již je asi 70 procent délky všech tunelů. Další části severozápadního úseku okruhu Metrostav staví pomocí takzvaných milánských stěn, kdy nejprve pomocí pilotů vytvoří v zemi konstrukci, na kterou položí střechu. Díky tomu se může na místo stavby brzy vrátit doprava. Dělníci pak pod zemí odtěží zeminu a dotvoří dno tunelu.

Stavební práce na tunelovém komplexu Blanka vyjdou Prahu na 21,2 miliardy korun, technologie budou stát dalších 4,5 miliardy korun. Součástí magistrátní zakázky je i nový most přes Vltavu v Troji, na jeho budování se Metrostav chystá na začátku příštího roku.

Jak bude vypadat nový trojský most.

Výsledný návrh mostu byl vybrán na základě architektonicko-konstrukční soutěže, vypsané Magistrátem hlavního města Prahy v roce 2005. Kromě technicko-estetických problémů se museli soutěžící vypořádat s omezujícími podmínkami soutěže na situační návaznost komunikace na mostě, s umístěním podpor, šířkovým uspořádáním mostu, zachováním plavební výšky a výšky povodňové hladiny podle roku 2002.

Z dvaceti podaných návrhů byl vybrán obloukový most s dolní mostovkou. Předpjatá deska mostovky je uložena na prefabrikovaných předpjatých příčnících, které jsou zavěšeny přes síťový systém nerezových táhel do plochých ocelových obloukových nosníků mostu. Spojité síťové uspořádání závěsů umožňuje rovnoměrněji roznést zatížení. Závěsy působí jako tenká, ale tuhá stěna, díky níž bylo možné navrhnout velmi subtilní konstrukci mostu.

Celková délka mostu je cca 250 m, celková výška nosné konstrukce je cca 34 m nad maximální plavební hladinou řeky. Rozpětí oblouku hlavního pole mostu je 196 m. Založení mostu je hlubinné, opěry a pilíře jsou založeny na vrtaných pilotech vetknutých do skalního podloží. Most je navržen v uspořádání 2 x 2 jízdní pruhy se středním tramvajovým tělesem a oboustrannými chodníky pro pěší a cyklistickou dopravu. Po převedení tramvajové dopravy na nový most bude demolováno stávající mostní provizorium. Z dopravního hlediska je výstavba trojského mostu s křižovatkou Trója nezbytnou součástí trasy městského okruhu, neboť stávající křižovatka Pelc Tyrolka je pro dopravní napojení přilehlých oblastí neúplná.

TOI TOI